Koulutus

Järjestämme ammattiin johtavaa koulutusta koko kehon vyöhyketerapiassa. Tarjoamme myös peruslääketieteen ja luontaislääketieteen opintoja Tampereella.
MedikaNOVA on kouluttanut vyöhyketerapeutteja ja refleksologeja jo vuodesta 1987 lähtien.

Vyöhyketerapian peruskursseja järjestetään usealla eri paikkakunnalla.
MedikaNOVAn perustaja Anna-Kaarina Lind luennoi ja kouluttaa myös Virossa ja Tanskassa.

Koulutus täyttää Suomen Luonnonlääketieteen keskusliiton (LKL) koulutusvaatimukset ja siten on LKL:n rekisteröimä kouluttaja.
MedikaNOVASTA valmistuneet terapeutit voivat halutessaan liittyä LKL:n ylläpitämään valtakunnalliseen terapeuttirekisteriin. kts. www.lkl.fi. MedikaNOVA kuuluu jäsenenä kansainväliseen refleksologiverkostoon (Reflexology in Europe R.I.E.N.)

Yleistä koulutuksesta

Oppituntien ajankohta

Kurssimme toteutetaan pääsääntöisesti ilta- ja viikonloppu-opetuksena. Tarkemmat kurssitiedot ja aikataulut löydät sähköisestä kurssikalenteristamme. Kaikki kurssihintamme sisältävät alv:n, materiaalit ja kurssitodistuksen!

 

Opintotunneista opintopisteisiin

MedikaNOVA käyttää samaa opintojen laajuutta kuvaavaa opintopistejärjestelmää (ECTS), jota käyttävät Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Tämä tekee muualla suoritettujen opintojen (esimerkiksi lääketieteen perusteiden ja ravitsemuksen) hyväksi lukemisesta helpompaa. Yksi opintopiste (op) vastaa noin 27 opintotunnin (oph) työtä.

MedikaNOVAN Vyöhyketerapeutti-koulutusvaatimukset

  • Lääketieteen perusteet, sis. seminaarityön 14 op
  • Luontaislääketieteen perusteet 3,5 op
  • Vyöhyketerapia/refleksologia 23,1 op
    • Sisältää hoitoharjoittelut
  • Kokeet jokaisella kurssitasolla, loppukoe tasolla 8
  • Seminaarityö 2 op
  • SPR Ensiapu 1 0,5 op

Opintokokonaisuus

Koko kehon vyöhyketerapia/refleksologia

Taso 1
Opiskelu aloitetaan jalkaterässä sijaitsevasta heijastejärjestelmästä ns. Systeemi 1. Kurssi on samalla johdanto koko refleksologiaan. Perussäännöt, jotka hallitsevat refleksologiaa alusta loppuun, käydään huolella läpi. Opiskellaan käsittelytekniikat, hoitamisen alkeet ja mahdolliset hoidon vasta-aiheet. Saadaan myös ohjeet harjoitushoitojen tekemiseen ja kirjaamiseen. 1,7 op.

 

Taso 2

Kurssi alkaa pienimuotoisella tentillä koskien edellisen kurssin sisältöä. Tällä kurssilla opitaan heijastejärjestelmät, jotka sijoittuvat säärelle ja reidelle. Opiskellaan jaloissa olevat toimintapisteet, elementtiopista elementit 1-5. Opiskelija tuo myös 15 kirjattua harjoitushoitoa. 1,7 op + 15 harjoitushoitotuntia = 0,5 op.

 

Taso 3

Kurssin alussa tentti edellisestä jaksosta. Kurssilla käydään läpi jalkaterään sijoittuvat erityisjärjestelmät, joiden avulla hoidosta tulee entistä tarkempi ja tehokkaampi. Paneudutaan erityisesti energiaratoihin, käden refleksologiaan ja hoitosuunnitelman tekoon. Laajennetaan elementtiopin sisältöä oppimalla lisää elementtejä, elementit 6-9.

Eräs erityisjärjestelmistä, jota kutsumme Systeemi 3:ksi, opetetaan tämän kurssi kahtena viimeisenä kurssipäivänä. 1,7 op + 15 harjoitushoitotuntia = 0,5 op.

 

Taso 4

Tämä kurssi alkaa taas tentillä. Kurssi on erityisen mielenkiintoinen, sillä nyt opiskellaan korvissa olevat heijastejärjestelmät 1-3. Opitaan uudenlaisia käsittelytekniikoita ja visuaalianalyysin alkeita. Korvien herkkä iho mahdollistaa monien kehon ongelmien tarkastelemisen silmin nähtävillä heijastemerkeillä. Hoitovaikutukset korvien käsittelyn jälkeen ovat yleensä nopeita ja kun se täydennetään alaraajojen heijasteilla, tulee hoidosta tehokas ja pitkävaikutteinen. 1,7 op + 45 harjoitushoitotuntia = 1,6 op.

Taso 5

Kurssi alkaa pienimuotoisella tentillä korvien järjestelmistä.

Käydään läpi korvien erikoisheijasteet sekä kasvojen ja pään alueen refleksologia. Myös kielen ja hampaiden refleksologia opitaan nyt. Syvennetään energiarata-käsitteitä.

1,7 op + 15 harjoitushoitotuntia = 0,5 op.

Taso 6

Totuttuun tapaan ensin tentti. Opitaan ns. Suuri kehon järjestelmä. Se peittää koko vartalon niin edestä kuin takaa. Rintakehä sisältää mielenkiintoisia pistejärjestelmiä ja kokonaisia heijastekarttoja. Kehon sivulla olevat energiaradat toimintatasoineen on tärkeä oppia nyt. polariteettioppi kuuluu myös tähän kurssiin. Spina-pisteiden käyttöä syvennetään. 1,7 op + 15 harjoitushoitotuntia = 0,5 op.

 

Taso 7 – Käytännön kurssi

Kurssi alkaa taas tentillä. Muuten kurssilla keskitytään käytännön hoitotilanteisiin ja asiakashoitoihin. Opiskelijat tekevät myös ryhmätöitä erilaisista oirekuvista ja terveydellisistä ongelmista, hoitosuunnitelman tekoa harjoitellaan myös. Viimeiset kirjatut harjoitushoidot tuodaan tälle kurssille. Opiskelijat saavat seminaarityön ohjeet. Opiskelijat saavat myös itse hoidot ja tekevät yhden näytehoidon opettajalle.

1,7 op + 112 harjoitushoitotuntia = 4,1 op. Yhteensä 5,8 op.

 

Taso 8 – Elementtikurssi

Käsittelemme Elementtioppia laajemmin ja syvemmin sekä käytäntöön soveltaen. Nyt on myös lopputentin aika. Teemme paljon demonstraatioita, harjoituksia ja sovellutuksia. Seminaarityön palautus ja arviointi, 45 oph = 1,7 op. Lopuksi jaetaan refleksologian ammattitodistukset edellyttäen, että kaikki opinto-osuudet on suoritettu.

 

Lääketieteen peruskurssit

Tämä kurssisarja kuuluu osana vyöhyketerapia opintoja.

Kurssisarja on tarkoitettu niille, joilla ei ole terveydenhuollon ammattitutkintoa tai terveydenhuollon ammattilaisille, jotka haluavat päivittää tietojaan.

Tähän opintokokonaisuuteen kuuluu: Anatomia ja fysiologia 1-3, Tautioppi 1-3 sekä seminaarityö.

14 op   Opettaja ll Jouko Heiskanen

 

Mielenterveystyön perusteet

Tämä kurssijakso kuuluu yhtenä osana peruslääketieteen osioihin ja pitää sisällään perustietoutta mielenterveystyön perusteista sovellettuna terapiatyöhön.  Ryhmätöitä.

2,7 op.  Kouluttaja: Psykoterapeutti/THM Seppo Lind.

Peruslääketieteen kurssien ja mielenterveystyön peruskurssin yhteinen opintopistemäärä on  16.7

Luontais terapia -kokonaisuus

Cam-hoitojen perusteet

Kurssilla on tarkoitus antaa kokonaisnäkemys luontaislääketieteen alueesta ja tilanteesta Suomessa ja muualla. Kurssilla hahmotellaan oma terapeuttinen työ suhteessa muihin terveydenhuolto-järjestelmiin. Tutustutaan alaan vaikuttaviin lakeihin ja määräyksiin.

Luentorunkoina on mm.lääketieteen ja luontaislääketieteen historiaa sekä perusteita, katsaus eri hoitomuotoihin, hoitajien valvonta ja vastuu, suhde viralliseen lääketieteeseen, luontaisterapeutin asema Suomessa, luontaisterapeutti ammattina, toiminta yrittäjänä.  3 op.

Kouluttajat: Anna-Kaarina Lind, Seppo Lind, Olavi Pesu

Ravitsemus

Ravitsemusosiossa tutustutaan luontaislääkinnälliseen ravitsemusnäkemykseen. Opitaan ravitsemuksen merkitys terveyden palauttajana ja ylläpitäjänä.

Kurssilla opitaan ravitsemuksen merkitys terveyden palauttamisessa ja ylläpidossa. Käydään läpi ravitsemuksen virheitä, ruoansulatuksen parantamista ravintoremontilla, ravintolisävalmisteilla jne. runsaasti käytännön vinkkejä arkiseen hoitotyöhön. Kurssin laajuus 1,7 op.

Kouluttaja : Maarit Enne

 SPR:n Ensiapu 1  kuuluu myös opintoihin.  0,5 op.