Vyöhyketerapia/refleksologia

Mitä on refleksoginen vyöhyketerapia?

Vyöhyketerapia on ikivanha, kokemusperäinen hoitomuoto, jonka avulla voidaan ylläpitää terveyttä ja kartoittaa sekä hoitaa kehon erilaisia häiriö- ja sairaustiloja. Hoidon avulla poistetaan ja puretaan jännityksiä sekä tukoksia. Pyrimme palauttamaan kehon omat parantavat voimavarat.

Refleksologia on koko kehon vyöhyketerapiaa. Koko kehon vyöhyketerapiassa hoidetaan ihmistä useiden eri kehossa olevien heijastejärjestelmien kautta, ei ainoastaan jalkateristä ja alaraajoista. Jalkaterien lisäksi heijastejärjestelmiä löytyy esimerkiksi sääristä, reisistä, korvista, päälaelta ja jopa kielestä. Hoidettaessa voidaan hyödyntää useampia järjestelmiä, jolloin hoidosta tulee tehokkaampi, monipuolisempi ja laaja-alaisempi.

Hoidon vaikutuksia ovat mm. rentoutuminen, verenkierron sekä aineenvaihdunnan vilkastuminen, vastustuskyvyn paraneminen, kipu- ja särkytilojen helpottuminen sekä unen laadun paraneminen. Refleksologiasta on hyviä tuloksia hormonaalisten häiriöiden kuten lapsettomuuden ja vaihdevuosivaivojen hoidossa.

Mihin vyöhyketerapian/refleksologian vaikutus perustuu?

Vyöhyketerapia ja refleksologia ovat menetelmiä kehon omien voimavarojen elvyttämiseksi. Niiden avulla voidaan poistaa ja avata kehon jännityksiä ja tukoksia, jotka voivat olla erilaisten sairauksien ja toimintahäiriöiden syynä.

Vaikka tieteellinen teoria vaikutusmekanismeista puuttuu, on vyöhyketerapian toimivuudesta paljon kokemusperäistä tietoa. Keholla olevat vyöhykkeet ja heijasteet ovat myös sähköisin laittein todennettavissa sekä sormin ja silmin havaittavissa, sillä niiden ilmaantuminen voi aiheuttaa erilaisia ihonmuutoksia.

Vyöhyketerapia on ikivanha hoitomuoto, joka perustuu siihen, että keho heijastuu pienoiskoossa muualle kehoon. Menetelmä löydettiin jo 20-luvulla Pohjois-Amerikan intiaaneilta.

Vyöhyketerapiaa vai refleksologiaa?

MedikaNOVA käyttää rinnakkain termejä refleksologia ja koko kehon vyöhyketerapia erotukseksi klassisesta vyöhyketerapiasta. Refleksologia-termi on käytössä mailmanlaajuisesti.

MedikaNOVAN refleksologian koulutus perustuu ruotsalaisen refleksologi Karl-Axel Lindin menetelmään ja materiaaliin, joihin MedikaNOVALLA on yksinoikeus Suomessa. Karl-Axel Lind on vyöhyketerapian huomattavimpia tutkijoita ja kehittäjiä länsimaissa. Hänen suurin työnsä liittyy koko keholla sijaitsevien refleksologisten järjestelmien systemaattiseen kartoitukseen.

MEDIKA NOVA Oy:n koulutusohjelma

Medika Nova on Luonnonlääketieteen keskusliitto ry:n listaama kouluttaja.

Patentti-ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 29.7.2020  ”Refleksologia ja vyöhyketerapia- Medika Nova”- tavaramerkin ( numero 27649)

Koko kehon vyöhyketerapia/refleksologia

Taso 1

Opiskelu aloitetaan jalkaterässä sijaitsevasta heijastejärjestelmästä ns. Systeemi 1. Kurssi on samalla
johdanto koko refleksologiaan. Perussäännöt, jotka hallitsevat refleksologiaa alusta loppuun,
käydään huolella läpi. Opiskellaan käsittelytekniikat, hoitamisen alkeet ja mahdolliset hoidon vasta-
aiheet. Saadaan myös ohjeet harjoitushoitojen tekemiseen ja kirjaamiseen. 1,7 op.

Taso 2

Kurssi alkaa pienimuotoisella tentillä koskien edellisen kurssin sisältöä. Tällä kurssilla opitaan
heijastejärjestelmät, jotka sijoittuvat säärelle ja reidelle. Opiskellaan jaloissa olevat toimintapisteet,
elementtiopista elementit 1-5. Opiskelija tuo myös 15 kirjattua harjoitushoitoa. 1,7 op + 15
harjoitushoitotuntia = 0,5 op.

Taso 3

Kurssin alussa tentti edellisestä jaksosta. Kurssilla käydään läpi jalkaterään sijoittuvat
erityisjärjestelmät, joiden avulla hoidosta tulee entistä tarkempi ja tehokkaampi. Paneudutaan
erityisesti energiaratoihin, käden refleksologiaan ja hoitosuunnitelman tekoon. Laajennetaan
elementtiopin sisältöä oppimalla lisää elementtejä, elementit 6-9.
Eräs erityisjärjestelmistä, jota kutsumme Systeemi 3:ksi, opetetaan tämän kurssi kahtena viimeisenä
kurssipäivänä. 1,7 op + 15 harjoitushoitotuntia = 0,5 op.

Vyöhyketerapian kurssi – Taso 4

375,00 

TASO 4

Tuttuun tapaan kurssiin kuuluu tentti edellisen jakson opeista. ”Korvakurssi ” on erityisen mielenkiintoinen, sillä nyt opiskellaan korvissa olevia heijastejärjestelmiä. Opitaan uudenlaisia käsittelytekniikoita ja visualianalyysin alkeita. Hoitovaikutukset korvien käsittelyn jälkeen ovat yleensä nopeita ja kun se täydennetään alaraajojen heijasteilla, tulee hoidosta tehokas ja pitkävaikutteinen.
Laajuus 1,7 op + 45 harjoitushoitotuntia = 1,6 op, yhteensä 3,3 op.

Kurssin hinta: 375 €

OULU 6.-7.5. jatkuu 27.-28.5.2023 läsnäollen la klo 9.30-18.00, su 9.00-17.00

TAMPERE Kevät 2023 ajankohta sovitaan myöhemmin

Lisää toivelistalle
Lisää toivelistalle

Taso 4

Tämä kurssi alkaa taas tentillä. Kurssi on erityisen mielenkiintoinen, sillä nyt opiskellaan korvissa
olevat heijastejärjestelmät 1-3. Opitaan uudenlaisia käsittelytekniikoita ja visuaalianalyysin alkeita.
Korvien herkkä iho mahdollistaa monien kehon ongelmien tarkastelemisen silmin nähtävillä
heijastemerkeillä. Hoitovaikutukset korvien käsittelyn jälkeen ovat yleensä nopeita ja kun se
täydennetään alaraajojen heijasteilla, tulee hoidosta tehokas ja pitkävaikutteinen. 1,7 op + 45
harjoitushoitotuntia = 1,6 op.

Vyöhyketerapian kurssi – Taso 5

375,00 

Tällä kurssilla käsitellään korvien erikoisheijasteita sekä kasvojen ja pään alueen refleksologiaa.

Kurssin hinta: 375 €

TAMPERE 14. – 15.1. etäyhteydellä  jatkuen läsnäollen 28.- 29.1.2023 la klo 9.30-18.00, su 9.00-17.00

Jatkuu läsnäolokurssina/hybridinä

9.-11.9.2022 pe klo 17.00-21.00, la 9.30-17.00, su 9.30-16.00

Lisää toivelistalle
Lisää toivelistalle

Taso 5

Kurssi alkaa pienimuotoisella tentillä korvien järjestelmistä.
Käydään läpi korvien erikoisheijasteet sekä kasvojen ja pään alueen refleksologia. Myös kielen ja
hampaiden refleksologia opitaan nyt. Syvennetään energiarata-käsitteitä.
1,7 op + 15 harjoitushoitotuntia = 0,5 op.

Taso 6

Totuttuun tapaan ensin tentti. Opitaan ns. Suuri kehon järjestelmä. Se peittää koko vartalon niin
edestä kuin takaa. Rintakehä sisältää mielenkiintoisia pistejärjestelmiä ja kokonaisia
heijastekarttoja. Kehon sivulla olevat energiaradat toimintatasoineen on tärkeä oppia nyt.
polariteettioppi kuuluu myös tähän kurssiin. Spina-pisteiden käyttöä syvennetään. 1,7 op + 15
harjoitushoitotuntia = 0,5 op.

Vyöhyketerapian kurssi – Taso 7

419,00 

TASO 7 KÄYTÄNNÖN KURSSI

Kurssilla keskitytään käytännön hoitotilanteisiin ja asiakashoitoihin. Opiskelijat tekevät myös ryhmätöitä erilaisista oirekuvista ja terveydellisistä ongelmista. Jaetaan seminaari-työn ohjeet.
Laajuus 1,7 op + 112 harjoitushoitotuntia = 4,1 op. Yhteensä 5,8 op.

Kurssin hinta: 419 €

TAMPERE 18.-19.3.  jatkuu 15.-16.4.2023 läsnäollen la klo 9.30-18, su 9.00-17.00

Lisää toivelistalle
Lisää toivelistalle

Taso 7

Kurssi alkaa taas tentillä. Muuten kurssilla keskitytään käytännön hoitotilanteisiin ja
asiakashoitoihin. Opiskelijat tekevät myös ryhmätöitä erilaisista oirekuvista ja terveydellisistä
ongelmista, hoitosuunnitelman tekoa harjoitellaan myös. Viimeiset kirjatut harjoitushoidot tuodaan
tälle kurssille. Opiskelijat saavat seminaarityön ohjeet. Opiskelijat saavat myös itse hoidot ja
tekevät yhden näytehoidon opettajalle.
1,7 op + 112 harjoitushoitotuntia = 4,1 op. Yhteensä 5,8 op.

Vyöhyketerapian kurssi – Taso 8

419,00 

TASO 8 ELEMENTTIKURSSI

Käsittelemme Elementtioppia laajemmin ja syvemmin käytäntöön soveltaen. Teemme paljon demonstraatioita, harjoituksia ja sovellutuksia.
Laajuus 1,7 op + seminaarityö + palautus = 2 op.  Yhteensä 3,7 op.
Lopuksi jaetaan refleksologian ammattitodistukset niille, joilla kaikki opinto-osuudet on suoritettu.

Kurssin hinta: 419 €

TAMPERE     syksy 2023

Lisää toivelistalle
Lisää toivelistalle

Taso 8

Käsittelemme Elementtioppia laajemmin ja syvemmin sekä käytäntöön soveltaen. Nyt on myös
lopputentin aika. Teemme paljon demonstraatioita, harjoituksia ja sovellutuksia. Seminaarityön
palautus ja arviointi, 45 oph = 1,7 op. Lopuksi jaetaan refleksologian ammattitodistukset
edellyttäen, että kaikki opinto-osuudet on suoritettu.

Lääketieteen peruskurssit

Nämä opinnot kuuluvat vyöhyketerapia opintoihin. Jos opiskelijalla on terveydenhuollon
ammattitutkinto (fysioterapia, sairaanhoitaja tai vastaavaa, ei näitä opintoja tarvita. Jos on muu
tutkinto esim. hieroja/lähihoitaja, katsotaan tarvitaanko lisäopintoja.
Tähän opintokokonaisuuteen kuuluu: Anatomia ja fysiologia, Tautioppi, Neurologia sekä
seminaarityö. Opintopisteitä täytyy kertyä 14op + Mielenterveyden perusteet 2,7 Op
Tällä hetkellä’

Mielenterveystyön perusteet

195,00 

Mielenterveystyön perusteet  HUOM! muuttunut ajankohta

Tämä kurssijakso kuuluu osana peruslääketieteen osioihin ja pitää sisällään perustietoutta
mielenterveystyön perusteista sovellettuna terapiatyöhön. Opintopisteitä kertyy 0,5.
Kurssin hinta: 195 €

 

TAMPERE     11.2.2023 läsnäollen + etätyö la klo 9.30-18.00

Lisää toivelistalle
Lisää toivelistalle

Mielenterveystyön perusteet

Tämä kurssijakso kuuluu yhtenä osana peruslääketieteen osioihin ja pitää sisällään perustietoutta
mielenterveystyön perusteista sovellettuna terapiatyöhön. Ryhmätöitä.
2,7 op. Kouluttaja: Psykoterapeutti/THM Seppo Lind.

LUONTAISTERAPIA AMMATTINA-kokonaisuus

LUONTAISLÄÄKETIETEEN PERUSTEET /CAM hoitojen perusteet

Kurssilla on tarkoitus antaa kokonaisnäkemys luontaislääketieteen alueesta ja tilanteesta Suomessa
ja muualla. Kurssilla hahmotellaan oma terapeuttinen työ suhteessa muihin terveydenhuolto-
järjestelmiin. Tutustutaan alaan vaikuttaviin lakeihin ja määräyksiin.
Luentorunkoina on mm. lääketieteen ja luontaislääketieteen historiaa sekä perusteita, katsaus eri
hoitomuotoihin, hoitajien valvonta ja vastuu, suhde viralliseen lääketieteeseen, luontaisterapeutin
asema Suomessa, luontaisterapeutti ammattina, toiminta yrittäjänä. 3 op.
Verkkokurssina: Marja Jokela

Ravitsemus

Ravitsemusosiossa tutustutaan luontaislääkinnälliseen
ravitsemusnäkemykseen. Opitaan ravitsemuksen merkitys terveyden
palauttajana ja ylläpitäjänä.
Kurssilla opitaan ravitsemuksen merkitys terveyden palauttamisessa ja
ylläpidossa. Käydään läpi ravitsemuksen virheitä, ruoansulatuksen
parantamista ravintoremontilla, ravintolisävalmisteilla jne. runsaasti
käytännön vinkkejä arkiseen hoitotyöhön. Kurssin laajuus 1,7 op.
Kouluttaja : Maarit Enne

SPR:n Ensiapu 1 kuuluu myös opintoihin

YHTEENVETO:
Refleksologia 24,1 op
Luont.lääketiede 3,0 op
Ravitsemus 1,7 op
Lääketieteen perusteet 16,7 op
Ensiapukurssi 0,5 op
__________
Yht. 46,2 op