MedikaNova - Kurssikalenteri

Kurssikalenteri

Kevätlukukausi 2021

Medika Nova on Luonnonlääketieteen keskusliitto ry:n rekisteröimä kouluttaja.

Koko kehon vyöhyketerapia/refleksologia

Taso 1

Opiskelu alkaa jalkaterän heijastejärjestelmästä ns. Systeemi 1. Kurssi on samalla johdanto refleksologiaan. Perussäännöt, jotka hallitsevat refleksologiaa alusta loppuun, käydään huolella läpi. Opiskellaan käsittelytek- niikat, hoitamisen alkeet ja mahdolliset hoidon vasta-aiheet. Saadaan myös ohjeet harjoitushoitojen tekemi- seen ja kirjaamiseen. 1,8 op.

Kurssin hinta: norm 349 € nyt 255€

Koronan ajan taso 1 käydään kokonaan verkkokurssina. Lisätietoja täältä: Refleksologian verkkokurssi taso 1 – MedikaNOVA

Lue lisää täältä!

Taso 3

Tätä kurssia voisi kutsua jalkavyöhyketerapian diplomikurssiksi ! Kurssilla käydään läpi jalkaterään sijoittu- vat erityisjärjestelmät, joiden avulla hoidosta tulee entistä tarkempi ja tehokkaampi. Tämän kurssin tärkeä anti on jalkaterän eri refleksologisten järjestelmien kertaus niin, että kurssilainen osaa helposti yhdistää heijasteet, spinat, elementit, toimintapisteet ym toimivaksi kokonaisuudeksi, jolloin hoito tehostuu merkit- tävästi. Yksi erityisjärjestelmistä on Systeemi 3 tai lempinimellä kutsuttuna ”kantajärjestelmä”. 1,7 op + 15 harjoitushoitoa = 0,5 op yhteensä 2,2 op.

Kurssin hinta: 370 €

TAMPERE syksy 2021

Taso 5 (tason 4 käyneille)

Kurssi alussa on tentti korvien järjestelmistä. Käydään läpi korvien erikoisheijasteet sekä kasvojen ja pään alueen refleksologia. Myös kielen ja hampaiden refleksologia opitaan nyt. 1,7 op + 15 harjoitushoitotuntia = 0,5 op, yhteensä 2,2 op.

Kurssin hinta: 370 €

TAMPERE syksy 2021

Taso 7 – Käytännön kurssi (tason 6 käyneille)

Nyt on lopputentin aika. Muuten kurssilla keskitytään käytännön hoitotilanteisiin ja asiakashoitoihin. Opis- kelijat tekevät myös ryhmätöitä erilaisista oirekuvista ja terveydellisistä ongelmista. Viimeiset kirjatut harjoi- tushoidot tuodaan tälle kurssille. Opiskelijat saavat seminaari-työn ohjeet. Opiskelijat saavat myös itse hoidot ja tekevät yhden näytehoidon opettajalle. 1,7 op + 112 harjoitushoitotuntia = 4,1 op. Yhteensä 5,8 op.

Kurssin hinta: 415 €

TAMPERE kevät 2022

Taso 2

Kurssi alkaa tentillä koskien edellisen kurssin sisältöä. Tällä kurssilla opitaan heijastejärjestelmät, jotka sijoittuvat säärelle ja reidelle. Opiskellaan jaloissa olevat toimintapisteet, elementtiopista elementit 1-5 sekä ns. spina-pisteet. Opiskelija tuo myös 15 kirjattua harjoitushoitoa. 1,8 op + 15 harjoitushoitoa = 0,5 op, yhteensä 2,3 op

Kurssin hinta: 369 €

Ensimmäinen osio pidetään etäyhteyksin (zoom).

TAMPERE 24.-25.4.  jatkuen 21.-23.5.2021

Taso 4 (vähintään tason 2 käyneille)

Tämä kurssi on erityisen mielenkiintoinen, sillä nyt opiskellaan korvissa olevat heijastejärjestelmät 1-3. Opitaan uudenlaisia käsittelytekniikoita ja visualianalyysin alkeita. Korvien herkkä iho mahdollistaa monien kehon ongelmien tarkastelemisen silmin nähtävillä heijastemerkeillä. Hoitovaikutukset korvien käsittelyn jälkeen ovat yleensä nopeita ja kun se täydennetään alaraajojen heijasteilla, tulee hoidosta tehokas ja pitkävai- kutteinen. 1,8 op + 45 harjoitushoitoa = 1,6 op, yhteensä 3,3 op.

Kurssin hinta: 370 €

TAMPERE 27.-28.3. jatkuu 17.-18.4.2021    la-su  Praktiikkakurssi myöhemmin.

Taso 6 – Suuri kehonjärjestelmä

 

Totuttuun tapaan ensin tentti. Opitaan ns. Suuri kehon järjestelmä. Se peittää koko vartalon niin edestä kuin takaa. Rintakehä sisältää mielenkiintoisia pistejärjestelmiä ja kokonaisia heijaste-karttoja. Kehon sivulla olevat energiaradat toimintatasoineen on tärkeä oppia nyt. polariteettioppi kuuluu myös tähän kurssiin. Spi- na-pisteiden käyttöä syvennetään. 1,7 op + 15 harjoitushoitoa = 0,5 op yhteensä 2,2 op.

Kurssin hinta: 375 €

TAMPERE  27.-29.8. jatkuen 10.-12.9.2021

Taso 8 – Elementtikurssi (vähintään tason 6 käyneille)

Käsittelemme Elementtioppia laajemmin ja syvemmin sekä käytäntöön soveltaen. Lopputentin voi tarvittaes- sa uusia. Teemme paljon demonstraatioita, harjoituksia ja sovellutuksia. Seminaarityön palautus ja arvioin- ti.1,8 op + seminaarityö +palautus = 2 op. Yhteensä 3,8 op. Lopuksi jaetaan refleksologian ammattitodistuk- set edellyttäen, että kaikki opinto-osuudet on suoritettu.

Kurssin hinta: 415 €

TAMPERE 1.-3.10. jatkuen 5.-7.11.2021

Lääketieteen perusteet

Lääketieteen peruskurssit

Medika Nova ei tarjoa tätä kurssisarjaa, vaan ohjaamme opiskelijat suorittamaan sen muualla.

Mielenterveystyön perusteet

Tämä kurssijakso kuuluu yhtenä osana peruslääketieteen osioihin ja pitää sisällään perustietoutta mielenterveystyön perusteista sovellettuna terapiatyöhön. Opintopisteitä kertyy 0,5.

Kouluttaja: Psykoterapeutti/THM Seppo Lind.

Kurssin hinta: 215€ (sisältää alv., materiaalin, todistuksen, etätyötehtävien ohjauksen ja tarkastuksen)

TAMPERE syyslukukausi 2021

Luontaisterapia-alan perusteet

Tämä osio on osa refleksologista ammattikoulutusta ja se muodostuu kahdesta kurssista: Luontaislääketieteen perusteet ja Ravitsemus. Kurssit sisältävät teoriaa, harjoituksia ja etätyötehtäviä.

Cam-hoitojen perusteet

CAM-lyhenne tulee sanoista Complementary and Alternative Medicine, joka on kansainvälisesti käytetty termi länsimaisten terveydenhuoltojärjestelmien ulkopuolella olevista hoitomuodoista. Suomen kielessä käytetään usein luontaisterapia, luontaishoito tai luontaislääketiede sanoja. Kurssilla on tarkoitus antaa kokonaisnäkemys luontaislääketieteen alasta ja tilanteesta Suomessa ja muualla. Kurssilla hahmotellaan oma terapeuttinen työ suhteessa muihin terveydenhuoltojär-jestelmiin. Tutustutaan alaan vaikuttaviin lakeihin ja määräyksiin.

Kurssilla käsiteltävät aiheet ovat: lääketieteen ja luontaishoitojen kehitys, käsitteet luontaishoidoissa vs. länsimainen lääketiede, katsaus eri hoitomuotoihin, ympäristö ja terveys, valvonta ja vastuu, luontaishoitajan asema terveyden ja hyvinvoinnin kentällä sekä luontaishoitaja yrittäjänä, CAM-hoitojen tutkimukset meillä ja muualla. 2 op.

Kurssin opettaja Marja Jokela

Kurssin hinta: 175 €

Toteutus verkkokurssina, joka on ostettavissa verkkokaupastamme

Ravitsemus (avoin kaikille)

Ravitsemusosiossa tutustutaan luontaislääkinnälliseen ravitsemus-näkemykseen. Kurssilla tarkastellaan ravitsemuksen merkitystä terveyden palauttamisessa ja yllä- pidossa. Käydään läpi ravitsemuksen virheitä, ruoansulatuksen parantamista ravin- toremontilla, ravintolisävalmisteilla jne. Runsaasti käytännön vinkkejä hoitotyöhön, ruokapäiväkirjan laadinnan ohjaus. Kurssin laajuus 2,1op.

Kurssin hinta: 369 €

Kouluttaja : Maarit Enne

TAMPERE syksy 2021

Refleksologinen jatko- ja täydennyskoulutus

Koliikkivauvan hoitokurssi verkkokurssina (sopii kaikille)

Tällä kurssilla opetellaan koliikkivauvan hoito refleksologisin keinoin.

Tiivis, tehokas hoitokurssi, josta saa käytännön tuntuman vauvan hoitoon niin kotona kuin vastaanotolla. 0,2 op. Nyt ei tarvitse yhtä iltaa varten matkustaa Tampereelle vaan hoidon voi oppia omassa rauhassa kotona, sopivissa jaksoissa, omaan tahtiin.

Verkkokurssi sisältää linkin kurssiin, tulostettavan ohjekirjan, Koliikkivauvan hoito-kirjan, todistuksen.

Naisten hormonaaliset ongelmat

Kurssilla käydään läpi naisten hormonaalisia ongelmia ja niiden hoitoa refleksologian keinoin. Kurssilla käsitellään myös lapsettomuutta ja erilaisia raskausajan ongelmien hoitoa, mm. miten hoitaa turvallisesti monia raskausajan vaivoja, kuten turvotusta, tuki- ja liikuntaelinongelmia, unettomuutta jne. Lisäksi käsitellään jo useissa sairaaloissakin synnytyksissä käytettyä refleksologiaa kivunlievittäjänä. Tällä kurssilla saat paljon tietoa ja hoidollisia vinkkejä sekä omaan käyttöön että asiakashoitoihin.

Seminaarin hinta: 299 € (sis. alv:n, runsaan materiaalin, kurssitodistuksen ja kahvi/tee)

TAMPERE 25.-26.9.2021  la 10-18, su 9-16

Unettomuus- ja sydänseminaari

Tässä seminaarissa keskitymme erilaisiin unihäiriöihin, niiden ilmenemismuotoihin ja miten refleksologialla voi unettomuudesta kärsivää auttaa. Toisena päivänä paneudumme rintakehän sisällä sykkivään sydämeen, sen toimintaan ja ongelmiin. Paljon demonstraatioita, esimerkkejä, taustatietoa ja erilaisia hoitamisen mahdollisuuksia. Tätä ei kannata missata!

Seminaarin hinta  289€ (sis.alv, runsaan materiaalin, todistuksen, kahvit, teet)

TAMPERE 7.-8.5.2021

Sacro-kraniaalinen refleksologia

Tässä seminaarissa perehdymme kiireestä-kantapäähän, keskittyen kallo-selkäranka-lantio alueille. Tarkas- telemme päänalueen ongelmia tinnituksesta stressiin. Tutkailemme selkärangan monimuotoisuutta ja miten lantio/sacrum vaikuttavat koko olemukseemme. Työkaluja on luvassa paljon. Teoriaa, demonstraatioita ja harjoituksia.

Seminaarin hinta: 265 €

Huom. Kurssi siirtyy uuteen ajankohtaan koronan vuoksi.

Refleksologien työpaja

Ammattitaitoa tulee ylläpitää ja päivittää säännöllisesti. Refleksologiassakin tulee uudistuksia, täsmennyksiä, kokemuksia, havaintoja kaiken aikaa. ÄLÄ JÄÄ JÄLKEEN! Nyt on hyvä aika päivittää tietoja ja taitoja kollegoittesi kanssa.

Seminaarin hinta: 265€

TAMPERE 27.-28.11.2021  la 10-17, su 9-16

Polariteetit ja elementit refleksolgiassa:

TALLINNA  syksy 2021