MedikaNova - Kurssikalenteri

Kurssikalenteri

Syyslukukausi 2020

Medika Nova on Luonnonlääketieteen keskusliitto ry:n rekisteröimä kouluttaja.

(Klikkaa tästä tulostettava kurssikalenteri)

Koko kehon vyöhyketerapia/refleksologia

Taso 1

Opiskelu alkaa jalkaterän heijastejärjestelmästä ns. Systeemi 1. Kurssi on samalla johdanto refleksologiaan. Perussäännöt, jotka hallitsevat refleksologiaa alusta loppuun, käydään huolella läpi. Opiskellaan käsittelytek- niikat, hoitamisen alkeet ja mahdolliset hoidon vasta-aiheet. Saadaan myös ohjeet harjoitushoitojen tekemi- seen ja kirjaamiseen. 1,8 op.

Kurssin hinta: 339 €

TAMPERE 4.-6.9. jatkuu 9.-11.10.2020 pe 17.00-21.00, la 9.30-17.00, su 9.30-16.00
OULU 10.-11.10 jatkuu 31.10.-1.11.2020 la-su 9:30-18:00

Taso 3

Tätä kurssia voisi kutsua jalkavyöhyketerapian diplomikurssiksi ! Kurssilla käydään läpi jalkaterään sijoittu- vat erityisjärjestelmät, joiden avulla hoidosta tulee entistä tarkempi ja tehokkaampi. Tämän kurssin tärkeä anti on jalkaterän eri refleksologisten järjestelmien kertaus niin, että kurssilainen osaa helposti yhdistää heijasteet, spinat, elementit, toimintapisteet ym toimivaksi kokonaisuudeksi, jolloin hoito tehostuu merkit- tävästi. Yksi erityisjärjestelmistä on Systeemi 3 tai lempinimellä kutsuttuna ”kantajärjestelmä”. 1,7 op + 15 harjoitushoitoa = 0,5 op yhteensä 2,2 op.

Kurssin hinta: 365 €

TAMPERE 6.-7.6.2020 jatkuu  29.-30.8.2020 la 10:00-18:00 su 9.30-17.00

TAMPERE Kevätlukukausi 2021

OULU Kevätlulukausi 2021

Taso 5 (tason 4 käyneille)

Kurssi alussa on tentti korvien järjestelmistä. Käydään läpi korvien erikoisheijasteet sekä kasvojen ja pään alueen refleksologia. Myös kielen ja hampaiden refleksologia opitaan nyt. 1,7 op + 15 harjoitushoitotuntia = 0,5 op, yhteensä 2,2 op.

Kurssin hinta: 369 €

TAMPERE Kevätlukukausi 2021

OULU 21.-22.11. jatkuu 28.-29.11.2020 la-su 09:30-18:00

Taso 7 – Käytännön kurssi (tason 6 käyneille)

Nyt on lopputentin aika. Muuten kurssilla keskitytään käytännön hoitotilanteisiin ja asiakashoitoihin. Opis- kelijat tekevät myös ryhmätöitä erilaisista oirekuvista ja terveydellisistä ongelmista. Viimeiset kirjatut harjoi- tushoidot tuodaan tälle kurssille. Opiskelijat saavat seminaari-työn ohjeet. Opiskelijat saavat myös itse hoidot ja tekevät yhden näytehoidon opettajalle. 1,7 op + 112 harjoitushoitotuntia = 4,1 op. Yhteensä 5,8 op.

Kurssin hinta: 403 €

TAMPERE Kevätlukukausi 2021

Taso 2

Kurssi alkaa tentillä koskien edellisen kurssin sisältöä. Tällä kurssilla opitaan heijastejärjestelmät, jotka si- joittuvat säärelle ja reidelle. Opiskellaan jaloissa olevat toimintapisteet, elementtiopista elementit 1-5 sekä ns. spina-pisteet. Opiskelija tuo myös 15 kirjattua harjoitushoitoa. 1,8 op + 15 harjoitushoitoa = 0,5 op, yhteensä 2,3 op

Kurssin hinta: 365 €

TAMPERE 30.10.-1.11. jatkuu 20-22.11.2020 pe 17.00-21.00, la 9.30-17.00, su 9.30-16.00

OULU Kevätlukukausi 2021

Taso 4 (vähintään tason 2 käyneille)

Tämä kurssi on erityisen mielenkiintoinen, sillä nyt opiskellaan korvissa olevat heijastejärjestelmät 1-3. Opitaan uudenlaisia käsittelytekniikoita ja visualianalyysin alkeita. Korvien herkkä iho mahdollistaa monien kehon ongelmien tarkastelemisen silmin nähtävillä heijastemerkeillä. Hoitovaikutukset korvien käsittelyn jälkeen ovat yleensä nopeita ja kun se täydennetään alaraajojen heijasteilla, tulee hoidosta tehokas ja pitkävai- kutteinen. 1,8 op + 45 harjoitushoitoa = 1,6 op, yhteensä 3,3 op.

Kurssin hinta: 365 €

TAMPERE 2.-4.10.  jatkuu 6.-8.11.2020    pe 17.00-21.00,  la 9.30-17.00, su 9.30-16.00

OULU 19.-20.9. jatkuu 26.-27.9.2020 la-su 9:30-18:00

Taso 6 – Suuri kehonjärjestelmä

 

Totuttuun tapaan ensin tentti. Opitaan ns. Suuri kehon järjestelmä. Se peittää koko vartalon niin edestä kuin takaa. Rintakehä sisältää mielenkiintoisia pistejärjestelmiä ja kokonaisia heijaste-karttoja. Kehon sivulla olevat energiaradat toimintatasoineen on tärkeä oppia nyt. polariteettioppi kuuluu myös tähän kurssiin. Spi- na-pisteiden käyttöä syvennetään. 1,8 op + 15 harjoitushoitoa = 0,5 op yhteensä 2,3 op.

Kurssin hinta: 369 €

TAMPERE 24-25.10.  la klo 10.00-18.00 su klo 9.30-17.00 jatkuu 27.-29.11.2020    pe 17.00-21.00,  la 9.30-17.00, su 9.30-16.00

Taso 8 – Elementtikurssi (vähintään tason 6 käyneille)

Käsittelemme Elementtioppia laajemmin ja syvemmin sekä käytäntöön soveltaen. Lopputentin voi tarvittaes- sa uusia. Teemme paljon demonstraatioita, harjoituksia ja sovellutuksia. Seminaarityön palautus ja arvioin- ti.1,8 op + seminaarityö +palautus = 2 op. Yhteensä 3,8 op. Lopuksi jaetaan refleksologian ammattitodistuk- set edellyttäen, että kaikki opinto-osuudet on suoritettu.

Kurssin hinta: 403 €

TAMPERE Kevätlukukausi 2021

Lääketieteen perusteet

Lääketieteen peruskurssit

Medika Nova ei tarjoa tätä kurssisarjaa, vaan ohjaamme opiskelijat suorittamaan sen muualla.

Mielenhuoltoa: Terapeutin voimavarat ja jaksaminen hoitotyössä

Tämä kurssijakso kuuluu opintoihin. Kurssilla paneudutaan keinoihin, joilla terapeutti pitää huolta, omas- ta jaksamisestaan, osaa kohdata asiakkaan, jolla on mielenterveyttä kuormittavia asioita ja niistä syntyneitä mahdollisia oireita. Keskustelua aidosti läsnä olemisesta hoitotilanteessa ja hoitotyön vuorovaikutuksesta.

Etätyö kuuluu tähän kurssiin.

Kouluttaja: Psykoterapeutti/THM Seppo Lind Opintopisteitä kertyy 0,5.

Kurssin hinta: 215 €

TAMPERE Kevätlukukausi 2021

Luontaisterapia-alan perusteet

Tämä osio on osa refleksologista ammattikoulutusta ja se muodostuu kahdesta kurssista: Luontaislääketieteen perusteet ja Ravitsemus. Kurssit sisältävät teoriaa, harjoituksia ja etätyötehtäviä.

Cam-hoitojen perusteet

CAM-lyhenne tulee sanoista Complementary and Alternative Medicine, joka on kansainvälisesti käytetty termi länsimaisten terveydenhuoltojärjestelmien ulkopuolella olevista hoitomuodoista. Suomen kielessä käytetään usein luontaisterapia, luontaishoito tai luontaislääketiede sanoja. Kurssilla on tarkoitus antaa kokonaisnäkemys luontaislääketieteen alasta ja tilanteesta Suomessa ja muualla. Kurssilla hahmotellaan oma terapeuttinen työ suhteessa muihin terveydenhuoltojär-jestelmiin. Tutustutaan alaan vaikuttaviin lakeihin ja määräyksiin.

Kurssilla käsiteltävät aiheet ovat: lääketieteen ja luontaishoitojen kehitys, käsitteet luontaishoidoissa vs. länsimainen lääketiede, katsaus eri hoitomuotoihin, ympäristö ja terveys, valvonta ja vastuu, luontaishoitajan asema terveyden ja hyvinvoinnin kentällä sekä luontaishoitaja yrittäjänä, CAM-hoitojen tutkimukset meillä ja muualla. 2 op.

Kurssin opettaja Marja Jokela

Kurssin hinta: 175 €

Toteutus verkkokurssina, joka on ostettavissa verkkokaupastamme

Ravitsemus (avoin kaikille)

Ravitsemusosiossa tutustutaan luontaislääkinnälliseen ravitsemus-näkemykseen. Kurssilla tarkastellaan ravitsemuksen merkitystä terveyden palauttamisessa ja yllä- pidossa. Käydään läpi ravitsemuksen virheitä, ruoansulatuksen parantamista ravin- toremontilla, ravintolisävalmisteilla jne. Runsaasti käytännön vinkkejä hoitotyöhön, ruokapäiväkirjan laadinnan ohjaus. Kurssin laajuus 2,1op.

Kurssin hinta: 358 €

Kouluttaja : Maarit Enne

TAMPERE Kevätlukukausi 2021

Refleksologinen jatko- ja täydennyskoulutus

Koliikkivauvan hoitokurssi (sopii kaikille)

Tällä kurssilla opetellaan koliikkivauvan hoito refleksologisin keinoin. Tiivis, tehokas hoitokurssi, josta saa käytännön tuntuman vauvan hoitoon niin kotona kuin vastaanotolla. 0,2 op.

Kurssin hinta: 154 €

 

VERKKOKURSSINA tilattavissa syksyn alussa verkkokaupastamme

Voimme järjestää myös kurssin läsnäolokurssina, mikäli osallistujia on vähintään kymmenen.  Kysy lisää toimistosta       toimisto@medikanova.fi

Naisten hormonaaliset ongelmat

Naisten hormonaaliset ongelmat voivat olla hyvinkin kirjavia ja niissä voidaan käyttää refleksologiaa apuna. Lapsettomuus on koko ajan länsimaissa lisääntyvä ongelma. Raskauden aikana voi turvallisesti hoitaa monia vaivoja kuten turvotusta, tuki-ja liikuntaelinongelmia ja vaikka unettomuutta refleksologialla. Synnytyksissä on menestyksekkäästi jo useissa sairaaloissa käytetty refleksologiaa kivunlievityksenä. Tällä kurssilla saat paljon tietoa näistä asioista sekä hoidollisia vinkkejä sekä omaan käyttöön että asiakashoitoihin. 1,7op.

Kurssin hinta: 335€ (sis. alv:n, runsaan materiaalin, kurssitodistuksen ja kahvi/tee)

Kipu- ja sydänseminaari

Tässä seminaarissa keskitymme erilaisiin kipuihin ja kiputiloihin, sen ilmenemismuotoihin ja miten reflek- sologialla voi kivusta kärsivää auttaa. Huomioimme niin akuutin kuin kroonisen kivun, niin fyysisen kuin psyykkisenkin kivun.

Toisena päivänä paneudumme rintakehän sisällä sykkivään sydämeen, sen toimintaan ja ongelmiin. Paljon demonstraatioita, esimerkkejä, taustatietoa ja erilaisia hoitamisen mahdollisuuksia. Tätä ei kannata missata.!

Seminaarin hinta: 265 €

TALLINNA 12.-13.9.2020  La-Su   10.00-17.00(Sydän/kipu seminaari opetuskieli suomi/tulkkaus viroksi)

Sacro-kraniaalinen refleksologia

Tässä seminaarissa perehdymme kiireestä-kantapäähän, keskittyen kallo-selkäranka-lantio alueille. Tarkas- telemme päänalueen ongelmia tinnituksesta stressiin. Tutkailemme selkärangan monimuotoisuutta ja miten lantio/sacrum vaikuttavat koko olemukseemme. Työkaluja on luvassa paljon. Teoriaa, demonstraatioita ja harjoituksia.

Seminaarin hinta: 265 €

TAMPERE 12.-13.12.2020 La 10:30-18:00 su 9:30-16:00