Koulutus

Järjestämme ammattiin johtavaa koulutusta koko kehon vyöhyketerapiassa. MedikaNOVA on kouluttanut vyöhyketerapeutteja ja refleksologeja jo vuodesta 1987 lähtien.

Vyöhyketerapian peruskursseja järjestetään Tampereella ja Rovaniemellä. Tarvittaessa/toivottaessa voimme myös räätälöidä kurssin muuallekin.
MedikaNOVAn perustaja Anna-Kaarina Lind luennoi ja kouluttaa myös Virossa, Tanskassa ja Hollannissa.

MedikaNOVAn koulutukset täyttävät Suomen Luonnonlääketieteen keskusliiton (LKL) koulutusvaatimukset ja siten on LKL:n rekisteröimä kouluttaja.
MedikaNOVASTA valmistuneet terapeutit voivat halutessaan liittyä LKL:n ylläpitämään valtakunnalliseen terapeuttirekisteriin. kts. www.lkl.fi.

MedikaNOVA kuuluu jäsenenä kansainväliseen refleksologiverkostoon (Reflexology in Europe R.I.E.N.)

Yleistä koulutuksesta

Oppitunnit ja opiskelu

Kurssimme toteutetaan pääsääntöisesti ilta- ja viikonloppukursseina, opiskelu ei ole päätoimista. Kursseja voi käydä omaan tahtiin. Tarkemmat kurssitiedot ja aikataulut löydät kotisivuillamme olevasta  kurssikalenterista.  Kaikki kurssihintamme sisältävät alv:n, materiaalin, todistuksen.

Kotisivuilta löytyy myös ”Usein kysytyt kysymykset” vastauksineen, joista voi olla apua koulutukseen tulon suunnittelussa.

Opintopisteet

MedikaNOVA käyttää samaa opintojen laajuutta kuvaavaa opintopistejärjestelmää (ECTS), jota monet kouluttajatahot käyttävät. Täten on helpompaa vertailla opintoja ja myös ns. hyväksilukea aiempia opintoja. Yksi opintopiste (op) vastaa noin 27 opintotunnin (oph) työtä.

MedikaNOVAn Vyöhyketerapeutti/refleksologi-koulutusvaatimukset

Opintokokonaisuus opintopisteittäin

  • Refleksologia 24,3 op
  • Luonaishoitojen/CAM-hoitojen perusteet 2,0 op
  • Ravitsemus 2,0 op
  • Mielenterveys 0,5 op
  • Lääketiteteen perusteet 14,0 op
  • Ensiapukurssi 0,5 op

Yhteensä: 43,3 op

Opintokokonaisuus

Koko kehon vyöhyketerapia/refleksologia

Taso 1
Opiskelu alkaa jalkaterän heijastejärjestelmästä ns. Systeemi 1. Kurssi on samalla johdanto refleksologiaan. Perussäännöt, jotka hallitsevat refleksologiaa alusta loppuun, käydään huolella läpi. Opiskellaan käsittelytekniikat, hoitamisen alkeet ja mahdolliset hoidon vasta-aiheet. Saadaan myös ohjeet harjoitushoitojen tekemiseen ja kirjaamiseen.

1,8 op.

Kurssin hinta: 339€

Taso 2

Kurssi alkaa tentillä koskien edellisen kurssin sisältöä. Tällä kurssilla opitaan heijastejärjestelmät, jotka sijoittuvat säärelle ja reidelle. Opiskellaan jaloissa olevat toimintapisteet, elementtiopista elementit 1-5 sekä ns. spina-pisteet. Opiskelija tuo myös 15 kirjattua harjoitushoitoa.

1,8 op + 15 harjoitushoitoa = 0,5 op, yhteensä   2,3 op.

Kurssin hinta: 365€

Taso 3

Tätä kurssia voisi kutsua jalkavyöhyketerapian diplomikurssiksi !  Kurssilla käydään läpi jalkaterään sijoittuvat erityisjärjestelmät, joiden avulla hoidosta tulee entistä tarkempi ja tehokkaampi.  Tämän kurssin tärkeä anti on jalkaterän eri refleksologisten järjestelmien kertaaminen niin, että kurssilainen osaa helposti yhdistää heijasteet, spinat, elementit, toimintapisteet ym  toimivaksi kokonaisuudeksi, jolloin hoito tehostuu merkittävästi.

Yksi erityisjärjestelmistä on Systeemi 3 tai lempinimellä kutsuttuna ”kantajärjestelmä”.

1,7 op + 15 harjoitushoitoa = 0,5 op yhteensä 2,2 op.

Kurssin hinta: 365 €

Taso 4

Tämä kurssi on erityisen mielenkiintoinen, sillä nyt opiskellaan korvissa olevat heijastejärjestelmät 1-3. Opitaan uudenlaisia käsittelytekniikoita ja visualianalyysin alkeita. Korvien herkkä iho mahdollistaa monien kehon ongelmien tarkastelemisen silmin nähtävillä heijastemerkeillä. Hoitovaikutukset korvien käsittelyn jälkeen ovat yleensä nopeita ja kun se täydennetään alaraajojen heijasteilla, tulee hoidosta tehokas ja pitkävaikutteinen.

1,8 op + 45 harjoitushoitoa = 1,6 op, yhteensä 3,3 op.

Kurssin hinta: 365 €

Taso 5 (Tason 4 käyneille)

Kurssi alussa on tentti korvien järjestelmistä. Käydään läpi korvien erikoisheijasteet sekä kasvojen ja pään alueen refleksologia. Myös kielen ja hampaiden refleksologia opitaan nyt.

1,7 op + 15 harjoitushoitotuntia = 0,5 op, yhteensä 2,2 op.

Kurssin hinta: 369 €

Taso 6 (Tason 5 käyneille)

Totuttuun tapaan ensin tentti. Opitaan ns. Suuri kehon järjestelmä. Se peittää koko vartalon niin edestä kuin takaa. Rintakehä sisältää mielenkiintoisia pistejärjestelmiä ja kokonaisia heijaste-karttoja. Kehon sivulla olevat energiaradat toimintatasoineen on tärkeä oppia nyt. polariteettioppi kuuluu myös tähän kurssiin. Spina-pisteiden käyttöä syvennetään.

1,8 op + 15 harjoitushoitoa = 0,5 op yhteensä 2,3 op.

Kurssin hinta: 369 €

Taso 7 – Käytännön kurssi (Tason 6 käyneille)

Nyt on lopputentin aika. Muuten kurssilla keskitytään käytännön hoitotilanteisiin ja asiakashoitoihin. Opiskelijat tekevät myös ryhmätöitä erilaisista oirekuvista ja terveydellisistä ongelmista. Viimeiset kirjatut harjoitushoidot tuodaan tälle kurssille. Opiskelijat saavat seminaari-työn ohjeet. Opiskelijat saavat myös itse hoidot ja tekevät yhden näytehoidon opettajalle.

1,7 op + 112 harjoitushoitotuntia = 4,1 op. Yhteensä 5,8 op.

Kurssin hinta: 403 €

Taso 8 – Elementtikurssi (vähintään tason 6 käyneille)

Käsittelemme Elementtioppia laajemmin ja syvemmin sekä käytäntöön soveltaen. Lopputentin voi tarvittaessa uusia. Teemme paljon demonstraatioita, harjoituksia ja sovellutuksia. Seminaarityön palautus ja arviointi.

1,8 op + seminaarityö +palautus  = 2 op.  Yhteensä 3,8 op.

Lopuksi jaetaan refleksologian ammattitodistukset edellyttäen, että kaikki opinto-osuudet on suoritettu.

Kurssin hinta: 403€

Lääketieteen perusteet

MedikaNOVA ei tarjoa tätä kurssisarjaa, vaan ohjaamme opiskelijat suorittamaan sen muualla.

Mielenhuoltoa: Terapeutin voimavarat ja jaksaminen hoitotyössä

Tämä kurssijakso kuuluu opintoihin. Kurssilla paneudutaan keinoihin, joilla terapeutti pitää huolta, omasta jaksamisestaan, osaa kohdata asiakkaan, jolla on mielenterveyttä kuormittavia asioita ja niistä syntyneitä mahdollisia oireita.

Keskustelua aidosti läsnä olemisesta hoitotilanteessa ja hoitotyön vuorovaikutuksesta.

Etätyö kuuluu tähän kurssiin.

Kouluttaja: Psykoterapeutti/THM Seppo Lind  Opintopisteitä kertyy 0,5.

Kurssin hinta: 215 €

Luontais terapia -kokonaisuus

Luontaisterapia ammattina- CAM-hoitojen perusteet

CAM-lyhenne tulee sanoista Complementary and Alternative Medicine, joka on kansainvälisesti  käytetty termi länsimaisten terveydenhuoltojärjestelmien ulkopuolella olevista hoitomuodoista.

Suomen kielessä käytetään usein luontaisterapia, luontaishoito tai luontaislääketiede sanoja.

Kurssilla on tarkoitus antaa kokonaisnäkemys luontaislääketieteen alasta ja tilanteesta Suomessa ja muualla. Kurssilla hahmotellaan oma terapeuttinen työ suhteessa muihin terveydenhuoltojärjestelmiin. Tutustutaan alaan vaikuttaviin lakeihin ja määräyksiin.

Kurssilla käsiteltävät aiheet ovat: lääketieteen ja luontaishoitojen kehitys, käsitteet luontaishoidoissa vs. länsimainen lääketiede, katsaus eri hoitomuotoihin, ympäristö ja terveys, valvonta ja vastuu, luontaishoitajan asema terveyden ja hyvinvoinnin kentällä sekä luontaishoitaja yrittäjänä, CAM-hoitojen tutkimukset meillä ja muualla.

2 op.

Kurssin opettaja: Marja Jokela

Verkkokurssina: katso hinta ja ohjeet verkkokaupastamme

Ravitsemus (Avoin kaikille)

Ravitsemusosiossa tutustutaan luontaislääkinnälliseen ravitsemus-näkemykseen. Kurssilla tarkastellaan ravitsemuksen merkitystä terveyden palauttamisessa ja ylläpidossa. Käydään läpi ravitsemuksen virheitä, ruoansulatuksen parantamista ravintoremontilla, ravintolisävalmisteilla jne. Runsaasti käytännön vinkkejä hoitotyöhön, ruokapäiväkirjan laadinnan ohjaus.

Kurssin laajuus: 2,1op.

Kurssin hinta: 358 €

Refleksologinen jatkokoulutus

Joka lukukausi järjestetään erilaisia seminaareja sekä pinimuotoisia jatkokursseja. Niistä tiedotetaan aina lukukauden kalenterissa.

Koliikkivauvan hoitokurssi (sopii kaikille)

Tällä kurssilla opetellaan koliikkivauvan hoito refleksologisin keinoin.

Tiivis, tehokas hoitokurssi, josta saa käytännön tuntuman vauvan hoitoon niin kotona kuin vastaanotolla.

0,2 op.

Kurssin hinta 154 €