Kurssikalenteri

Kevätlukukausi 2019

Medika Nova on Luonnonlääketieteen keskusliitto ry:n rekisteröimä kouluttaja.

(Klikkaa tästä tulostettava kurssikalenteri)

Koko kehon vyöhyketerapia/refleksologia

Taso 1

Opiskelu aloitetaan jalkaterässä sijaitsevasta heijastejärjestelmästä ns. Systeemi 1. Kurssi on samalla johdanto koko refleksologiaan. Perussäännöt, jotka hallitsevat refleksologiaa alusta loppuun, käydään huolella läpi. Opiskellaan käsittelytekniikat, hoitamisen alkeet ja mahdolliset hoidon vasta-aiheet. Saadaan myös ohjeet harjoitushoitojen tekemiseen ja kirjaamiseen. 1,7 op.

Kurssin hinta: 339€ (sisältää alv., kurssimateriaalin, todistuksen ja kahvi/tee)

TAMPERE 29.-31.3. jatkuu 26.-28.4.2019 pe 17-21, la 9.30-17, su 9.30-16

Taso 3 – Sisältää kantajärjestelmän

Kurssin alussa tentti edellisestä jaksosta. Kurssilla käydään läpi jalkaterään sijoittuvat erityisjärjestelmät, joiden avulla hoidosta tulee entistä tarkempi ja tehokkaampi. Paneudutaan erityisesti energiaratoihin, käden refleksologiaan ja hoitosuunnitelman tekoon. Laajennetaan elementtiopin sisältöä oppimalla lisää elementtejä, elementit 6-9. Eräs erityisjärjestelmistä, jota kutsumme Systeemi 3:ksi tai lempinimellä ”kantajärjestelmä”, opetetaan tämän kurssi kahtena viimeisenä kurssipäivänä. Ne aiemmin valmistuneet, jotka eivät vielä ole käyneet tätä osuutta, voivat osallistua näihin kahteen päivään. 1,7 op + 15 harjoitushoitotuntia = 0,5 op yhteensä 2,2 op. Tarkoitettu niille, jotka ovat jo suorittaneet Tasot 1 ja  2 aiemmin.

Kurssin hinta: 365 € (sisältää alv, kurssimateriaalin, todistuksen ja kahvi/tee)

OULU 27.-28.4. jatkuu 8.-9.6.2019 la 9-18,  su 9-17

 

Taso 5

Kurssi alkaa pienimuotoisella tentillä korvien järjestelmistä. Käydään läpi korvien erikoisheijasteet sekä kasvojen ja pään alueen refleksologia. Myös kielen ja hampaiden refleksologia opitaan nyt. 1,7 op + 15 harjoitushoitotuntia = 0,5 op, yhteensä 2,2 op.

Kurssin hinta: 369€ (sisältää alv., kurssimateriaalin, todistuksen ja kahvi/tee)

TAMPERE  syksy 2019

OULU syksy 2019

Taso 7 – Käytännön kurssi

Nyt on lopputentin aika. Muuten kurssilla keskitytään käytännön hoitotilanteisiin ja asiakashoitoihin. Opiskelijat tekevät myös ryhmätöitä erilaisista oirekuvista ja terveydellisistä ongelmista. Viimeiset kirjatut harjoitushoidot tuodaan tälle kurssille. Opiskelijat saavat seminaarityön ohjeet. Opiskelijat saavat myös itse hoidot ja tekevät yhden näytehoidon opettajalle. 1,7 op + 112 harjoitushoitotuntia = 4,1 op. Yhteensä 5,8 op.

Kurssin hinta: 403€ (sisältää alv., kurssimateriaalin, todistuksen ja kahvi/tee)

TAMPERE  19.-22.9.2019

OULU 2.-5.5.2019

Taso 2

Kurssi alkaa pienimuotoisella tentillä koskien edellisen kurssin sisältöä. Tällä kurssilla opitaan heijastejärjestelmät, jotka sijoittuvat säärelle ja reidelle. Opiskellaan jaloissa olevat toimintapisteet, elementtiopista elementit 1-5. Opiskelija tuo myös 15 kirjattua harjoitushoitoa. 1,7 op + 15 harjoitushoitotuntia = 0,5 op.

Kurssin hinta: 365€ (sisältää alv., kurssimateriaalin, todistuksen ja kahvi/tee)

TAMPERE  17.-19.5. jatkuu 24.-26.5.2019  pe 17-21, la 9:30-17, su 9:30-16

OULU   9.-10.2.  jatkuu  16.-17.2.2019 la-su 9-18

Taso 4

Tämä kurssi on erityisen mielenkiintoinen, sillä nyt opiskellaan korvissa olevat heijastejärjestelmät 1-3. Opitaan uudenlaisia käsittelytekniikoita ja visualianalyysin alkeita. Korvien herkkä iho mahdollistaa monien kehon ongelmien tarkastelemisen silmin nähtävillä heijastemerkeillä. Hoitovaikutukset korvien käsittelyn jälkeen ovat yleensä nopeita ja kun se täydennetään alaraajojen heijasteilla, tulee hoidosta tehokas ja pitkävaikutteinen. 1,7 op + 45 harjoitushoitotuntia = 1,6 op, yhteensä 3,3 op.

Kurssin hinta: 365€ (sisältää alv, kurssimateriaalin, todistuksen ja kahvi/tee)

TAMPERE syksy 2019

OULU syksy 2019

Taso 6 – Suuri kehonjärjestelmä

Totuttuun tapaan ensin tentti. Opitaan ns. Suuri kehon järjestelmä. Se peittää koko vartalon niin edestä kuin takaa. Rintakehä sisältää mielenkiintoisia pistejärjestelmiä ja kokonaisia heijastekarttoja. Kehon sivulla olevat energiaradat toimintatasoineen on tärkeä oppia nyt. polariteettioppi kuuluu myös tähän kurssiin. Spina-pisteiden käyttöä syvennetään. 1,7 op + 15 harjoitushoitotuntia = 0,5 op yhteensä 2,2 op.

Kurssin hinta: 369€ (sisältää alv, kurssimateriaalin, todistuksen ja kahvi/tee)

TAMPERE 18.-20.1.2019 jatkuu 1.-3.2.2019   pe 17-21, la 9:30-17, su 9:30-16

OULU  10.-13.1.2019    to 17-21, pe 16:30-21, la 9-18, su 9-15

Taso 8 – Elementtikurssi

Käsittelemme Elementtioppia laajemmin ja syvemmin sekä käytäntöön soveltaen. Jos tarvitaan, voi lopputentin uusia. Teemme paljon demonstraatioita, harjoituksia ja sovellutuksia. Seminaarityön palautus ja arviointi.1,7 op + seminaarityö+palautus = 2 op. Yhteensä 3,7 op. Lopuksi jaetaan refleksologian ammattitodistukset edellyttäen, että kaikki opinto-osuudet on suoritettu.

Kurssin hinta: 403€ (sisältää alv, seminaarityön tarkistuksen)

TAMPERE   21.-24.11.2019

Lääketieteen perusteet

Lääketieteen peruskurssit

Tämä kurssisarja kuuluu osana vyöhyketerapia opintoja. Kurssisarja on tarkoitettu niille, joilla ei ole terveydenhuollon ammattitutkintoa tai terveydenhuollon ammattilaisille, jotka haluavat päivittää tietojaan. Tähän opintokokonaisuuteen kuuluu: Anatomia ja fysiologia 1-3, Tautioppi 1-3 sekä seminaarityö.

Kurssin hinta: 350€ (sisältää alv, kurssimateriaalin ja todistuksen).

UUDEN KURSSISARJAN ALKAMISESTA ILMOITETAAN MYÖHEMMIN.

Mielenterveystyön perusteet

Tämä kurssijakso kuuluu yhtenä osana peruslääketieteen osioihin ja pitää sisällään perustietoutta mielenterveystyön perusteista sovellettuna terapiatyöhön.

Kurssin hinta: 215€ (sisältää alv., materiaalin, todistuksen, etätyötehtävien ohjauksen ja tarkastuksen)

TAMPERE 9.2.2019 klo: 9-17

Kouluttaja: Psykoterapeutti/THM Seppo Lind.

Luontaisterapia-alan perusteet

Tämä osio on osa refleksologista ammattikoulutusta ja se muodostuu kahdesta kurssista: Luontaislääketieteen perusteet ja Ravitsemus. Kurssit sisältävät teoriaa, harjoituksia ja etätyötehtäviä.

Cam-hoitojen perusteet

Luontaislääketieteen kurssiosio kuuluu refleksologian koulutusvaatimuksiin. Kurssilla on tarkoitus antaa kokonaisnäkemys luontaislääketieteen alueesta ja tilanteesta Suomessa ja muualla. Kurssilla hahmotellaan oma terapeuttinen työ suhteessa muihin terveydenhuoltojärjestelmiin. Tutustutaan alaan vaikuttaviin lakeihin ja määräyksiin. Luentorunkoina on mm.lääketieteen ja luontaislääketieteen historiaa sekä perusteita, katsaus eri hoitomuotoihin, hoitajien valvonta ja vastuu, suhde viralliseen lääketieteeseen, luontaisterapeutin asema Suomessa, luontaisterapeutti ammattina, toiminta yrittäjänä. Etätyötehtävä tehdään kurssin jälkeen. 1,7 op+ etätyötehtävä 1,3,op= yhteensä 3 op.

Kurssin hinta: 251€ (sisältää alv, materiaalin, todistuksen, etätyötehtävän, tarkastuksen ja kahvi/tee.)

Kouluttajat: Anna-Kaarina Lind, Seppo Lind

TAMPERE 4.-5.5.2019 la 9:30-17, su 9-17

Ravitsemus

Ravitsemusosiossa tutustutaan luontaislääkinnälliseen ravitsemusnäkemykseen. Opitaan ravitsemuksen merkitys terveyden palauttajana ja ylläpitäjänä. Kurssilla opitaan ravitsemuksen merkitys terveyden palauttamisessa ja ylläpidossa. Käydään läpi ravitsemuksen virheitä, ruoansulatuksen parantamista ravintoremontilla, ravintolisävalmisteilla jne. runsaasti käytännön vinkkejä arkiseen hoitotyöhön. Kurssin laajuus 1,9 op.

Kurssin hinta: 358€ (sisältää alv., runsaan materiaalin monine ravitsemusohjeineen sekä todistuksen).

Kouluttaja : Maarit Enne

UUDEN KURSSISARJAN ALKAMISESTA ILMOITETAAN MYÖHEMMIN.

Refleksologinen jatko- ja täydennyskoulutus

Koliikkivauvan hoitokurssi

Kurssi on avoin kaikille, tällä kurssilla ei tarvita aikaisempaa kokemusta tai tietämystä refleksologiasta. Kurssin aikana opetellaan nukeilla harjoitellen vauvan käsittely ”kiireestä kantapäähän. Helppo oppia, helppo tehdä ja vauvat nauttivat

Kurssin hinta: 154€

(sisältää alv., runsaan kuvallisen materiaalin, teen,  todistuksen sekä kirjan tai vaihtoehtoisesti dvd-opasvideon.)

TAMPERE  13.3.2019   klo  16.30-21.30

OULU  18.5.2019   klo  10-17

Naisten hormonaaliset ongelmat

Naisten hormonaaliset ongelmat voivat olla hyvinkin kirjavia ja niissä voidaan käyttää refleksologiaa apuna. Lapsettomuus on koko ajan länsimaissa lisääntyvä ongelma. Raskauden aikana voi turvallisesti hoitaa monia vaivoja kuten turvotusta, tuki-ja liikuntaelinongelmia ja vaikka unettomuutta refleksologialla. Synnytyksissä on menestyksekkäästi jo useissa sairaaloissa käytetty refleksologiaa kivunlievityksenä. Tällä kurssilla saat paljon tietoa näistä asioista sekä hoidollisia vinkkejä sekä omaan käyttöön että asiakashoitoihin. 1,7op.

Kurssin hinta: 335€ (sis. alv:n, runsaan materiaalin, kurssitodistuksen ja kahvi/tee)

TAMPERE   26.-28.4.2019   pe 17-21, la 9:30-18, su 9-15

Kipu- ja sydänpäivät

Edellyttää, että käytynä on Medika Novan refleksologia taso 6.

Tässä seminaarissa keskitymme erilaisiin kipuihin ja kiputiloihin, sen ilmenemismuotoihin ja miten refleksologialla voi kivusta kärsivää auttaa. Huomioimme niin akuutin kuin kroonisen kivun, niin fyysisen kuin psyykkisenkin kivun.

Homeopaatti Maarit Enne tulee luennoimaan miten homeopatialla voidaan kipuja lievittää.

Toisena päivänä paneudumme rintakehän sisällä sykkivään sydämeen, sen toimintaan ja ongelmiin. Paljon demonstraatioita, esimerkkejä, taustatietoa ja erilaisia hoitamisen mahdollisuuksia.

Tätä ei kannata missata!

TAMPERE 25.-26.5.2019 la 9.30-18, su 9.30-16

Seminaarin hinta yhteensä: 265€ (sis.alv, runsaan materiaalin, todistuksen, kahvit, teet)

KIPU-päivä erillisenä 25.5.2019 155€

SYDÄN-päivä erillisenä 26.5.2019 155€